November 24, 2015

Notice verbal for residence card

Notice verbal for residence card

Satu surat notis secara lisan telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Luar Negeri, Korea Selatan untuk memudahkan pelajar wanita Malaysia yang beragama Islam menguruskan proses pengambilan gambar untuk Alien Registration Card. Kami juga ingin berterima kasih kepada pihak Kedutaan Besar Malaysia atas bantuan dan kerjasama yang telah dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pada kali ini. Surat tersebut bolehlah dimuat turun di website PPMK untuk kegunaan pelajar Malaysia.