April 26, 2015

Borang Tuntutan Pelajar

Borang Tuntutan Pelajar

Borang tuntutan untuk pelajar tajaan JPA sahaja

Borang ini hendaklah digunakan oleh semua pelajar dalam membuat sebarang tuntutan kepada pihak JPA. Disertakan juga Slide Panduan Tuntutan Pelajar sebagai rujukan.

Selain daripada itu, tuntutan yang melebihi dari seorang @ tuntutan berkumpulan pelajar hendaklah melengkapkan Lampiran A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *